Eskola

Eskolan

14 azpikoa: Gipuzkoako eskola-kirolean, Nafarroako eskola-jokuetan eta beste txapelketan parte hartzen du.

12 azpiko, 10 azpiko eta 8 azpikoak: Beste klubekin elkarretaratzetan aritzen dira, baita Nafarroako eskola-jokuetan eta beste txapelketan ere.

14 azpikoa
12 azpikoa
10 azpikoa
8 azpikoa